Realitný slovník

Máte chaos v realitách? Pripravil som si pre vás pár výrazov, ktoré vám môžu pomôcť. Bežne sa s nimi stretnete ak predávate nehnuteľnosť alebo si neviete poradiť v danej situácii.

Byt
Bytová budova
Bytový dom
Drobná Stavba
Druhy Pozemkov
Home staging
Hranica Pozemkov
Identifikácia parcely
Intravilán – zastavané územie obce 
Inžinierska stavba
Jednoduchá stavba
Kataster nehnuteľností
Katastrálna mapa
Katastrálne územie

Katastrálny operát 
Kódy na liste vlastníctva
Kolaudačné rozhodnutie 
Lesný pôdny fond 
Líniová stavba

Lomový bod
List vlastníctva
Mapa určeného operátu
Nebytový priestor
Obytná miestnosť
Parcela
Podlahová plocha bytu
Poľnohospodársky pôdny fond
Pozemná stavba
Pozemok
Rodinný dom
Rozostavaná stavba
Rozostavaný byt
Spoločné časti bytového domu
Stavba
Stavebný pozemok
Susedná stavba
Výmera parcely
Vyvlastnenie
Zeleň

Ak ste si tu nenašli výraz alebo to čo ste hľadali, napíšte mi do komentárov, čo presne ste hľadali a ja pridám daný výraz, aby ste tu našli úplne všetko.

E-book zdarma odhaľuje:

"6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti"

  • E-book: 6 najčastejšich chýb, pri predaji nehnuteľnosti