Realitný slovník

Máte chaos v realitách? Pripravil som si pre vás pár výrazov, ktoré vám môžu pomôcť. Bežne sa s nimi stretnete ak predávate nehnuteľnosť alebo si neviete poradiť v danej situácii.

Byt                                                                                    Mapa určeného operátu
Bytová budova                                                              Nebytový priestor
Bytový dom                                                                    Obytná miestnosť
Drobná Stavba                                                               Parcela
Druhy Pozemkov                                                           Podlahová plocha bytu
Hranica Pozemkov                                                        Poľnohospodársky pôdny fond
Identifikácia parcely                                                    Pozemná stavba
Intravilán – zastavané územie obce                        Pozemok
Inžinierska stavba                                                        Rodinný dom
Jednoduchá stavba                                                       Rozostavaná stavba
Kataster nehnuteľností                                               Rozostavaný byt
Katastrálna mapa                                                         Spoločné časti bytového domu
Katastrálne územie                                                      Spoločné zariadenia bytového domu

Katastrálny operát                                                       Stavba
Kódy na liste vlastníctva                                            Stavebný pozemok
Kolaudačné rozhodnutie                                            Susedná stavba
Lesný pôdny fond                                                         Výmera parcely
Líniová stavba                                                               Vyvlastnenie

Lomový bod                                                                    Zeleň
List vlastníctva

Ak ste si tu nenašli výraz alebo to čo ste hľadali, napíšte mi do komentárov, čo presne ste hľadali a ja pridám daný výraz, aby ste tu našli úplne všetko.

E-book zdarma odhaľuje:

"6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti"

  • E-book: 6 najčastejšich chýb, pri predaji nehnuteľnosti