Podlahová plocha bytu

Podlahová plochá bytu je plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov.

zdroj výkladu (definície):
§ 2 ods. (7) zákona  č. 182/1993 Z.z., Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti