Nebytový priestor

Nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia bytového domu.

zdroj výkladu (definície):
2 ods. (3) zákona  č. 182/1993 Z.z., Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti