Kto musí podať daňové priznanie v roku 2019?

Kto bude platiť daň v roku 2019?

Daňové priznanie z nehnuteľnosti sa nemusí podávať každý rok, pretože len určitá skupina ľudí podáva daňové priznanie k nehnuteľnosti.

Dôležité je si uvedomiť, ak sa u Vás v priebehu roka nič nezmenilo, daňové priznanie NEMUSÍTE podať.

Ktoré skupinu ľudí podávajú daňové priznanie v roku 2019?

Patríte aj vy do tej skupiny?

Kto a kedy má podať daňové priznanie v roku 2019?

Daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti ste povinný podať za daňové obdobie, v ktorom vám vzniká daňová povinnosť. Jednoducho povedané vtedy, keď ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti.

Príklad: Ak ste sa stali vlastníkom bytu 21.11.2018 daňové priznanie musíte podať do 31.1.2019.

Kto teda podáva daňové priznanie a aký dátum je dôležitý je aj dátum, kedy ste nehnuteľnosť

Kto podáva daňové priznanie? Ten kto predával/kúpil nehnuteľnosť alebo ste darovali/dostali nehnuteľnosť ako dar.
ALE POZOR! Dôležitý je dátum povolenia vkladu, ktorým kataster prepísal vlastníkov.

Kto podáva daňové priznanie? Ten kto zdedili nehnuteľnosť.
ALE POZOR! Dôležitý je dátum právoplatnosti Osvedčenia o dedičstve.

Kto podáva daňové priznanie? Ten kto vydražili nehnuteľnosť
ALE POZOR! Dôležitý je dátum právoplatnosti Osvedčenia o dedičstve dátum právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdom.

Kto podáva daňové priznanie? Ten kto sa rozviedol.
ALE POZOR! Dôležitý dátum pri majetkovom vyporiadný manželov rozvodom je dátum povolenia vkladu katastrom ak sa jedná o nehnuteľnosť.

Kto podáva daňové priznanie? Ten kto požiadal o stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o užívaní stavby.
ALE POZOR! Dôležitý je dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí stavebný úrad.

Kto podáva daňové priznanie? Ten kto má drobnú stavbu.
ALE POZOR! Dôležitý je dátum ohlásenia ukončenia výstavby.

Napríklad: Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť ste podpísali v novembri 2018 a kataster povolil vklad k dátumu 2.1.2019. V tomto prípade daň z nehnuteľnosti za rok 2019 platí ešte predchádzajúci majiteľ a vy podávate daňové priznanie až k dátumu 31.1.2020.

Vlastníte nehnuteľnosť viacerí alebo ste manželia?

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli počas manželstva podávate daňové priznanie iba jeden krát.

Ak máte nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve, to znamená, že  vy vlastníte 1/2 a druhý 1/2, tak každý podáva priznanie samostatne za svoj podiel.

Dá sa vypísať aj splnomocnenie na podanie daňového priznania, aby ste priznanie podávali iba jeden krát.

Môžete si vybrať spôsob, ako podáte daňové priznanie.

Čo všetko sa zdaňuje?
Zákon rozlišuje tri druhy dane z nehnuteľností –  daň z bytov a nebytových priestorov, daň zo stavieb a daň z pozemkov (byty, rodinné domy, pozemky, chaty,  nebytové priestory, stavby, priemyselné budovy a parkoviská).

Kde podať daňové priznanie?

Daňové priznanie podávate v meste alebo v obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Čiže ak vlastníte nehnuteľnosť  v Leviciach, tak na mestskom úrade v Leviciach. Ak vlastníte nehnuteľnosť v obci Beša tak na obecnom úrade v Beši.

Príklad: Trvalý pobyt máte v Leviciach, ale v auguste 2018 ste si kúpili byt v Nitre.  Do 31.januára 2019 musíte podať  daňové priznanie na mestskom úrade v Nitre.

Aká je výška dane?

Každé mesto alebo obec si výšku dane schvaľuje Všeobecným záväzným nariadeným.

POZOR!!!

Ak ste daňové priznanie nepodali alebo ste zabudli podať, tak vám hrozí pokuta od 5€ do 3000€.

Ale nebojte sa, pokuta za nezaplatenie dane by bola iba maximálna výška požadovanej dane.

Napríklad: Ak vo vašom mesta alebo obci máte daň 25€ pokuta sa môže vyšplhať maximálne do výšky 25€, ak je daň 50€ tak maximálne do výšky 50€.

Aké tlačivá, potrebujem k podaniu daňového priznania?

Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky mesta alebo obce, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.
Alebo môžete osobne zájsť na mestský úrad alebo obecný úrad a tam vám tlačivo dajú.

Čo budem potrebovať k vyplneniu daňového priznania?

Budete potrebovať list vlastníctva, alebo ak ste dedili tak osvedčenú kópiu o dedičstve.

  1. Budete potrebovať aj kópiu rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľnosti. To v tom prípade ak ste kupovali, predávali, dedili, boli obdarovaný a majetkovo vysporadúvali. Ak  nemáte alebo neviete nájsť rozhodnutie z katastra, môžete toto rozhodnutie nahradiť aj kópiou listu vlastnícta, ktorej súčasťou musí byť kópia kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy
  2. Ak ste dedili, tak nezabudnite k priznaniu doložiť kópiu osvedčenia o dedičstve.
  3. Ak ste nehnuteľnosť vydražili, tak k priznaniu priložte kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep.
  4. Pri stavebnom pozemku je potrebné priložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia. Kolaudačné rozhodnutie prikladáte vtedy, keď ste dokončili stavbu.
  5. Ak ste menili účel využitia bytu alebo stavby, tak priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní.
  6. Ak ste stavbu odstránili, tak priložte kópiu na právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby. V tomto prípade ale podávate daňové priznanie, aby ste už ďalej nemusili platiť daň z nehnuteľnosti.

Záver

Verím, že všetky potrebné informácie ohľadne daní z nehnuteľností som tu spomenul a teraz už pre vás nebude žiadny problém podať daňové priznanie.

Ak by sa predsa stalo, že by ste niečomu neporozumeli, tak sa pokojne na mňa obráťte. Žiadnu otázku nepovažujem za hlúpu, je lepšie sa opýtať 3 krát ako hneď niečo pokaziť. Kontaktovať ma môžete tu ˃˃˃

NEZABUDNITE PODAŤ VČAS DAŇOVÉ PRIZNANIE!!!

P.S.: Mám ešte jednu prosbu na vás.

Zdieľajte tento článok, aby sme mohli pomôcť aj ostatným, ktorí možno zabudli alebo nevedeli, že majú daňové priznanie podať.

E-book zdarma odhaľuje:

"6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti"

  • E-book: 6 najčastejšich chýb, pri predaji nehnuteľnosti