[Kompletná príručka] Ako si splniť všetky povinnosti, ktoré vás čakajú po kúpe nehnuteľnosti. Chcete vedieť aké?

Už tú nehnuteľnosť konečne vlastníte?

Vašu nehnuteľnosť snov.

Už čakáte kedy budete držať svoje vytúžené kľúče v rukách, ale vy sa pýtate:

„ČO MÁM EŠTE UROBIŤ, ABY BOLO VŠETKO V PORIADKU?“

Ja som si povedal, že vytvorím pomôcku pre ľudí, aby nezabudli na veci, ktoré je potrebné urobiť po kúpe svojho vysnívaného bývania.

Tento postup používame aj u nás v realitnej kancelárii Správne bývanie.

Všetko, čo musí urobiť kupujúci, musí na druhej strane urobiť aj predávajúci, ak mení napríklad trvalý pobyt a pod.

Na úvod som chcel len povedať, že je úplne normálne, keď neviete, čo urobiť po kúpe nehnuteľnosti. Na to sme tu my, ľudia z realitnej kancelárie Správne Bývanie, aby sme vám poradili.

My v realitnej kancelárii Správne bývanie, všetkým klientom pomáhame a asistujeme pri splnení všetkých týchto dôležitých povinností.

Čo treba urobiť po kúpe nehnuteľnosti?

1.Preberací protokol

Každá dobrá realitná kancelária by na konci predaja nehnuteľnosti mala automaticky vypísať preberací protokol. Čo je preberací protokol? Je to dokument, do ktorého sa vypisujú stavy elektriky, plynu, vody, kúrenia spotrebované bývalými majiteľmi. Podpisuje ho kupujúci aj predávajúci.

Je to dôležitá vec, pretože tento dokument predstavuje akúsi ochranu pre vás ako kupujúceho, aby si predávajúci nenahlásil iné stavy, ako boli reálne spotrebované. Mohlo by sa stať, že zaplatíte energie aj za predchádzajúceho majiteľa. Tak isto sa tam uvedie kedy a koľko kľúčov ste od predávajúceho prevzali.

Preberací protokol je potrebný aj pri prihlásení sa u správcu.

2. Prihlásenie sa u správcu bytového domu

Keď kúpite byt, máte povinnosť pristúpiť ku zmluve o výkone správy, ktorá vyplýva zo zákona. Je to zmluva, ktorá je odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou celého vchodu, v ktorom sa byt nachádza. Na základe počtu osôb, ktorý uvediete správcovi bytového domu, vám správca vypočíta mesačné zálohové platby.

3. Prihlásenie sa k odberu energií

Tento krok je jednoduchý, ale väčšinou trvá najdlhšie. Ak neviete, čo presne robiť, môže sa vám to zdať ako španielska dedina. Pri energiách je dôležitá spolupráca kupujúceho a predávajúceho. Predávajúci sa musí najprv z odberu energií odhlásiť a kupujúci hneď prihlásiť, aby sa nestalo, že kupujúceho na budúci mesiac odpoja od elektriky alebo plynu. Každá spoločnosť má iné postupy. Niektoré spoločnosti vás prihlásia aj odhlásia telefonicky alebo emailom. Je potrebné si pripraviť formuláre jednotlivých spoločností, preberací protokol a katastrom potvrdený návrh na vklad.

4. RTVS

Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64€. Prihlásiť sa môžete aj na stránke RTVS.

5. Zmena trvalého pobytu

Zmenu trvalého pobytu môžete nahlásiť priamo na mestskom úrade alebo na obecnom úrade. Okrem občianskeho preukazu budete potrebovať originálny list vlastníctva (ktorý vybavíte na pošte Návod nájdete TU!) a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom. Ak nehnuteľnosť nevlastníte iba vy, tak aj od spoluvlastníkov.

6. Nový občiansky preukaz

Nový občiansky preukaz žiadate na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru a to do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. So žiadosťou treba predložiť aj potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktoré vystavila mestská časť, resp. obec.

7. Zdravotná poisťovňa

Zmenu pobytu musíte zdravotnej poisťovni nahlásiť do 8 dní, inak vám hrozí pokuta. Pri oznámení je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte.

8. Sociálna poisťovňa

V prípade, že ste zamestnaní, túto zmenu sociálnej poisťovni ohlási zamestnávateľ. Ak ste SZČO, zmenu pobytu musíte ohlásiť osobne do 8 dní.

9. Poplatok za komunálny odpad

Taktiež je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad, v obci kde sa nehnuteľnosť nachádza, keďže sa však jedná o jednorazovo vyrubovanú daň, poplatok sa vás bude týkať až v nasledujúcom roku. Lehota na splnenie povinnosti ohlásenia sa je 30 dní.

 10. Daň z nehnuteľnosti

Ak je vaša nehnuteľnosť zapísaná do katastra nehnuteľností, je vašou povinnosťou sa ohlásiť na platenie daní za nehnuteľnosť na obecný alebo mestský úrad v katastrálnom území, v ktorom sa vaša nehnuteľnosť nachádza, a to do 31.01. v nasledujúcom roku podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Teda ak ste nehnuteľnosť kúpili 24.05.2018, tak túto povinnosť musíte splniť do 31.01.2019

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie však nepodávajú obaja, ale len jeden z nich.

V prípade, ak ste zabudli alebo ste to odložili na neskôr môže sa vám stať, že ak nezareagujete ani na výzvu od daňového úradu, bude vám uložená pokuta od 5 do 3 000€.

Ak sa chcete dozvedieť viac o daniach, kto platí a kto neplatí tu nájdete celý článok.˃˃˃

11. Myslieť by ste mali aj na poistku

Poistenie nehnuteľnosti je veľmi dôležité, kvôli ochrane vašej nehnuteľnosti a domácnosti. Pri kúpe cez hypotekárny úver je poistenie nehnuteľnosti povinné. Ale ak kupujete nehnuteľnosť v hotovosti, veľakrát sa na poistku zabudne.

Na záver

Ako vidíte, aj po kúpe nehnteľnosti vás čaká ešte pár povinností, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

Ak  by ste potrebovali ešte viac informácií k danej téme, tak mi pokojne napíšte na email marekkusy@mojrealitak.sk alebo mi zavolajte na tel. číslo 0915 055 571.

Pevne dúfam, že vám tento článok pomôže k tomu, aby ste nič po kúpe nehnuteľnosti nezabudli.

Mám tu pre Vás ešte jednu pomôcku.

Ak zvažujete predaj vášho bytu, chcete správne odhadnúť jeho cenu a vyhnúť sa tak nepríjemnostiam spojených s jej nesprávnym urečním, kliknite na tento odkaz. >>>

Pekný deň prajem

S pozdravom
Marek Kusý

E-book zdarma odhaľuje:

"6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti"

  • E-book: 6 najčastejšich chýb, pri predaji nehnuteľnosti