Byt
Byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

zdroj výkladu (definície):
§ 2 ods. (1) zákona č. 182/1993 Z.z., Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti